Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Верховна Рада України
Календарне планування з Історії України
Microsoft Word Document 80.5 KB

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Історія України

8 клас

 

Складено відповідно до програм для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-12 класи (затверджено Міністерством освіти і науки України)

За підручником : Історія України, ХVI - ХVIIІ ст.: підруч. для 8-го  кл. загалноосв.навч. закл./ Г.К. Швидько. - К.: Ґенеза, 2008.-336 с.: іл., карти.

 

52 години ( 1,5 години на тиждень)

 

Календарне планування з історії України 8 клас

51 година

з/п

Тема уроку

К-сть

годин

Дата

Примітки

1

ВСТУП

1

 

 

Т.1  Українські землі в ХVIст..

(10 годин)

2

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Виникнення українського козацтва

 

1

 

 

3

Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 року. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії

 

1

 

 

4

Церковне життя другої половини XVIст.

1

 

 

5

Берестейська унія 1569 р.

1

 

 

6

Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.

1

 

 

 

7

Військо запорізьке. Перші козацькі повстання.

1

 

 

8

Освіта, книговидання і літописання

1

 

 

9

Архітектура, образотворче та декоративно ужиткове мистецтво

1

 

 

10

Урок підсумкового узагальнення

1

 

 

Т.2  Українські землі у першій половині ХVII ст..

 

11

Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVIIст..

1

 

 

 

12

Церковне життя у першій половині XVIIст..

1

 

 

13

Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

 

1

 

 

14

Козацькі рухи 20-30-х рр..  XVIIст..

1

 

 

15

Освіта, література, книговидання

1

 

 

16

Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

1

 

 

17

Урок підсумкового узагальнення

1

 

 

Т.3  Початок національно-визвольної війни українського народу середини ХVII ст.. Відродження Української держави

18

Причини і початок Національно-визвольної війни

1

 

 

19

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр.

1

 

 

20

Заснування Української козацької держави – Війська Запорізького.

1

 

 

 

21

Воєнно-політичні події 1650-1651 рр.

1

 

 

22

Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.

1

 

 

23

Українські землі в системі міжнародних відносин

1

 

 

24

Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.

1

 

 

25

Урок підсумкового узагальнення

1

 

 

Т.4  Українські землі в 60 – 80-ті рр. ХVIIст..

 

26

Гетьманство І. Виговського

1

 

 

27

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я  

1

 

 

28

Правобережна та Лівобережна Україна в 60-80-х рр..XVIIст..

1

 

 

29

Запорізька Січ у другій половині XVIIст. Кошовий отаман І. Сірко

1

 

 

 

30

Господарське життя та політичний  устрій Лівобережної Гетьманщини.

1

 

 

 

31

Слобідська Україна в другій половиніХVII столітті.

1

 

 

32

Наш край в XVIIст..

1

 

 

33

Урок підсумкового узагальнення

 

 

 

Т.5 Українські землі наприкінці ХVII – у першій половині ХVIII століття( 8 годин )

34

Гетьманщина наприкінці  ХVII - напочатку ХVIIІ століття. Іван Мазепа

1

 

 

 

35

Правобережна Україна наприкінці ХVII - на початку ХVIIІ століття.

1

 

 

 

36

Україна в подіях Північної війни.

1

 

 

37

Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату

 

1

 

 

38

Культура України наприкінці  XVIIст..

1

 

 

39

Особливості розвитку культури на початкуXVIIІст.

1

 

 

40

Урок підсумкового узагальнення

1

 

 

Т.6  Українські землі у другій половині ХVIIІ ст..

41

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини.

1

 

 

 

42

Правобережжя і західноукраїнські землі  в другій половині  XVIIІ ст..

1

 

 

 

43

Національно-визвольна боротьба українського народу в другій половині XVIIст.

 

1

 

 

44

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі і Кримського ханства

 

1

 

 

45

Особливості розвитку культури в другій половині ХVIIІ ст.

1

 

 

 

46

Наш край у XVIIІст.

1

 

 

47

Урок підсумкового узагальнення

1

 

 

48

Урок контролю та корекції знань

1

 

 

49

Резервний час

1

 

 

50

Резервний час

1

 

 

51

Резервний час

1