Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Верховна Рада України
Математика 6 клас.docx
Microsoft Word Document 25.9 KB

Календарне планування з математики

6 клас

Всього 140 годин. І семестр – 64 години, ІІ семестр – 76 годин.

За підручником: Бевз Г. П. Математика: 6 клас.:  Підруч. для загальноосвітн. навч. закл./ Г.П. Бевз. – К.: Генеза. 2006. – 304 с.: іл..

уроку

Зміст навчального матеріалу

К-сть годин

Дата проведення

 

І семестр

64

 

1

Вступ. Повторення матеріалу за 5  клас

1

 

2

Повторення арифметичні дії з натуральними числами

1

 

3

Повторення арифметичні дії з десятковими дробами

1

 

4

Контрольна робота №1

1

 

 

 Розділ 1.     ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

10

 

5

Аналіз контрольної роботи. Дільники натурального числа

10

 

6

Ознаки подільності на 2, 5, 10

1

 

7

Ознаки подільності на 3,9

1

 

8

Прості і складені числа.

1

 

9

Розкладання натуральних чисел на прості множники

1

 

10

Спільні дільники кількох чисел. Найбільший спільний дільник (НСД ) кількох чисел. Взаємно прості числа

1

 

11

Спільні кратні кількох чисел. Найменше спільне кратне (НСК) кількох чисел

1

 

12

Розв’язування задач і вправ.

1

 

13

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

1

 

14

Контрольна робота №2: «Подільність чисел»

1

 

 

   Розділ 2.  ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

30

 

 

1.1   ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

13

 

15

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу

1

 

16

Застосування основної властивості дробу. Скорочення дробу

1

 

17

Скорочення звичайних дробів

 

1

 

18

Спільний знаменник кількох звичайних дробів. Найменший спільний знаменник кількох дробів (НСЗ)

1

 

19

Зведення звичайних дробів до НСЗ.

1

 

20

Порівняння звичайних дробів.

1

 

21

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

1

 

22

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

1

 

23

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел

1

 

24

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 

25

Розв’язування рівнянь і задач.

1

 

26

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

1

 

27

Контрольна робота №3:

 «Додавання і віднімання звичайних дробів»

1

 

 

  1.2. МНОЖЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

8

 

28

Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів

1

 

29

Множення звичайних дробів

1

 

30

Властивості множення

1

 

31

Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа

1

 

32

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

 

33

Взаємно обернені числа

1

 

34

Розв’язування текстових задач

1

 

35

Контрольна робота №4:

 «Множення звичайних дробів»

1

 

 

     1.3.  ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

9

 

36

Аналіз контрольної роботи. Ділення звичайних дробів

1

 

37

Ділення цілих і дробових чисел

1

 

38

Задачі на ділення дробів

1

 

39

Знаходження числа за його дробом

 

1

 

40

Розв’язування на ділення дробів.

 

1

 

41

Перетворення звичайних дробів у десяткові і навпаки. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу

1

 

42

Розв’язування задач на всі дії з дробами

1

 

43

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

1

 

44

Контрольна робота №5:

 «Ділення звичайних дробів»

1

 

 

    Розділ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

24

 

 

1.1  ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ

12

 

45

Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення

1

 

46

Пропорція. Основна властивість пропорції

1

 

47

Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції

1

 

48

Пряма пропорційна залежність

1

 

49

Розв’язування задач на пропорційний поділ

1

 

50

Обернено пропорційні величини

1

 

51

Відсоткове відношення двох чисел.

1

 

52

Знаходження відсоткового відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

1

 

53

Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст

1

 

54

Розв’язування задач економічного змісту.

1

 

55

Розв’язування задач і вправ на відношення і пропорції

1

 

56

Контрольна робота №6:

 «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки»

1

 

 

 1.2.  ЙМОВІРНІСТЬ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ. КОЛО, КРУГ

12

 

57

Аналіз контрольної роботи. Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події

1

 

58

Ймовірність випадкової події

1

 

59

Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів

1

 

60

Розв’язування задач на знаходження ймовірність випадкової події.

1

 

61

Розв’язування задач.

1

 

62

Довжина кола. Число π. Круг. Площа круга.

1

 

63

Узагальнення матеріалу за І семестр

1

 

64

Семестрова  контрольна робота

1

 

 

ІІ СЕМЕСТР

76

 

65

Круговий сектор

 

1

 

66

Стовпчасті діаграми.  Кругові діаграми

 

1

 

67

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

 

1

 

68

Контрольна робота №7:

 «Ймовірність випадкової події. Коло, круг»

 

1

 

 

  Розділ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

64

 

 

1.1.  РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ПОРІВНЯННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ.  ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

14

 

69

Аналіз контрольної роботи. Додатні і від’ємні числа. Число 0

1

 

70

Координатна пряма. Протилежні числа

1

 

71

Цілі числа. Раціональні числа

1

 

72

Модуль числа

1

 

73

Розв’язування вправ.

1

 

74

Порівняння раціональних чисел

1

 

75

Додавання раціональних чисел. Додавання від’ємних чисел

1

 

76

Додавання чисел з різними знаками. Властивості додавання

1

 

77

Віднімання раціональних чисел, заміна віднімання додаванням. Властивості віднімання

1

 

78

Розв’язування вправ.

1

 

79

Розкриття дужок

1

 

80

Розв’язування вправ на розкриття дужок

1

 

81

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

1

 

82

Контрольна робота №8:

 «Раціональні числа.  Додавання і віднімання раціональних чисел»

1

 

 

1.2  МНОЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

12

 

83

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел

1

 

84

Переставна і сполучна властивості множення

1

 

85

Властивості множення

1

 

86

Розв’язування вправ.

1

 

87

Квадрат і куб числа

1

 

88

Коефіцієнт

1

 

89

Розподільна властивість множення

1

 

90

Зведення подібних доданків

1

 

91

Розв’язування вправ

 

1

 

92

Розв’язування вправ.

 

1

 

93

Розв’язування текстових задач

1

 

94

Контрольна робота №9: «Множення раціональних чисел»

1

 

 

  1.3  ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

12

 

95

Аналіз контрольної роботи. Ділення раціональних чисел

1

 

96

Ділення раціональних чисел

1

 

97

Розв’язування задач і вправ

1

 

98

Розв’язування вправ.

1

 

99

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

100

Розв’язування задач і вправ з раціональними числами

1

 

101

Розв’язування задач і вправ з раціональними числами

1

 

102

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

103

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

1

 

104

    Контрольна робота №10:

«Ділення раціональних чисел»

1

 

105

Аналіз контрольної роботи

1

 

106

1.4  РІВНЯННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ                         

13

 

107

Рівняння

1

 

108

Основні властивості рівнянь

1

 

109

Розв’язування рівнянь.

1

 

110

Розв’язування лінійних рівнянь

1

 

111

Розв’язування вправ.

1

 

112

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

113

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

114

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

115

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

116

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

1

 

117

Розв’язування вправ.

1

 

118

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

1

 

119

Контрольна робота №11: «Рівняння»

1

 

 

1.6  ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА

13

 

120

Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярні прямі

1

 

121

Побудова перпендикулярних прямих за допомогою косинця

1

 

122

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

1

 

123

Побудова паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця

1

 

124

Прямокутна система координат

1

 

125

Координатна площина

1

 

126

Розв’язування вправ.

1

 

127

Приклади графіків залежності між величинами

1

 

128

Графіки залежності між величинами

1

 

129

Графіки залежностей

1

 

130

Розв’язування вправ.

1

 

131

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок  з теми

1

 

132

Контрольна робота №12:

 «Паралельні і перпендикулярні прямі.

 Координатна площина»

1

 

 

 Розділ 5.   ПОВТОРЕННЯ І     СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ                                                                                

8

 

133

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

1

 

134

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

135

Перетворення виразів

1

 

136

Розв’язування текстових задач усіх видів

1

 

137

Розв’язування вправ

1

 

138

Узагальнення матеріалу за рік

1

 

139

Річна контрольна робота

1

 

140

Підсумковий урок

1